Rekent u even mee?


Het Sikaplex Solar System levert u heel wat op. U verwarmt of koelt uw kassen immers niet alleen op een milieuvriendelijke en duurzame manier. U bespaart ook aanzienlijk op uw energiekosten en op de uitstoot van kooldioxide. Het onderstaande rekenvoorbeeld maakt dat in één keer helder.


Energiebesparing


Per 10.000 m2 kas: totaal 2.600 meter lens
Lens: 50 cm breed = 50 x 2.600 meter = 1.300 m2 lens
Zonnestraling: 1.000 W/uur per m2 x 1.300 m2 = 1.300 kW/uur gebundelde zonne-energie
Kasverwarming: 170 W per m2 = 1.700 kW per ha
Benodigd voor kasverwarming: 1.700 kW
Gratis schone zonne-energie: 1.300 kW
U bespaart meer dan 50%

Het totale verbruik aan zonne-energie gedurende 200 dagen per jaar loopt op tot 4.000 MW. Dat staat gelijk aan 421,428 m3 aardgas. 1 m3 Aardgas staat voor 1kg CO2. De uitstoot van CO2 voor een kas met een Sikaplex Solar Systeem vermindert dus met 421,428 kg per jaar!